Rady před cestou

Porovnání cestovního pojištění by měla předcházet důkladná příprava na vycestování. To se samozřejmě týká jakékoliv cesty, ať už cestujete po území ČR, nebo Vašim cílem je cesta za hranice naší republiky. Cestování sebou přináší nejrůznější rizika. Některá lze předvídat, anebo jim dokonce i předcházet. Určitě není na škodu podniknout před vycestováním patřičné kroky ke snížení možného rizika vzniku škody a to nejen na zdraví, ale i na majetku, který vezete sebou. Sjednané cestovní pojištění sice poskytuje pokrytí sjednaných rizik, ale není všemocné. Bylo by nepříjemné zkazit si cestu a pobyt nepříjemnostmi, kterým se dalo předejít.

Ochrana zdraví

Porovnání cestovního pojištění může být zaměřeno i na pokrytí rizik spojených se zdravotní újmou. Za zdravotní újmu je v tomto případě považování onemocnění, úraz a v nejhorším případě smrt. Existuje, ale možnost, jak se ochránit před některými nemocemi. Pokud cestujete do některé exotické destinace, zjistěte si, jaká jsou potřebná přeočkování a jak dlouho před cestou se musí aplikovat. Tímto se vyhnete nebezpečí onemocnění, na která Vaše tělo není zvyklé. K tomu samozřejmě patří i důkladné dodržování hygieny během cesty a pobytu. Vhodné je dodržovat případné pokyny delegátů cestovních kanceláří o stravování mimo turistických areálů. Věřte, že to přispěje ke klidnému prožití Vaší dovolené.  Sjednané cestovní pojištění by mělo být už jen konečnou pojistkou pro ty nejhorší případy, které opravdu nebylo možno předvídat.

Ochrana majetku

Porovnání cestovního pojištění může zahrnovat i ochranu Vašeho majetku, který si na cestu berete sebou. I v těchto případech není vhodné spoléhat se jen na sjednanou pojistku. Zabezpečte si dostatečně svá zavazadla, neberte si sebou nepotřebné cennosti. Udělejte si soupis movitých věcí, které si vezete sebou.

 cestovní pojištění i do České republiky, Povinné ručení srovnání najdete na internetu, srovnejte si cestovní pojištění elektroniky