Připojištění zavazadel

Porovnání cestovního pojištění by zcela určitě nemělo opomenout ani takovou na první pohled „ banalitu“, která se může nečekaně naskytnout a to je ztráta nebo poškození osobních zavazadel. Ne vždy může mít každý cestovatel svá zavazadla při sobě a pod vlastní dohledem. Například letíte-li na dovolenou letadlem, zavazadla musíte odložit a to se všemi osobními věcmi, to samé platí i při návratu. Při překládání nebo jiné manipulaci s Vašimi zavazadly může dojít k poškození nebo ztrátě. Cestovní pojištění doplněné ještě o další připojištění Vašich zavazadel sníží alespoň částečně Vaši případnou újmu na věcech, které si vezete sebou na cestu, pobyt a návrat. Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, hodinky, fotoaparát a další osobní věci. Dále může obsahovat pokrytí i na věci, které si pojištěnec pořídil prokazatelně během cesty. Věci, které jsou předmětem pojištění, bývají vždy detailně popsány v uzavřené pojistné smlouvě.

Připojištění storna

Porovnání cestovního pojištění může obsahovat i připojištění storna. Tento pojistný dodatek rozšiřuje cestovní pojištění ještě o pokrytí nečekaných situací, kdy z vážných osobních důvodů se nemůžete účastnit smluveného zájezdu nebo pobytu, který je závazně rezervován u cestovní kanceláře. Při zrušení cesty jsou pak cestovní kanceláří účtovány takzvané „ storno poplatky“. Pojištěnec má potom z tohoto pojištění hrazeny storno výdaje.

Asistenční služby

Jednou z posledních podmínek, kterou by měla porovnání cestovního pojištění online začlenit, je úroveň asistenčních služeb. Co to vlastně znamená a jaký je jejich význam? Asistenční služba by Vám měla pomoci v nouzové situaci. Zabezpečuje například vyhledání a případně i zajištění převozu do zdravotnického zařízení. Poskytne i platební garance léčby, zajistí potřebné léky, vyslání opatrovníka apod. Pojištění potom také obsahuje i finanční výpomoc v případě okradení nebo pojišťovna pomůže s vyřizováním náhradních cestovních dokladů a další.

 cestovní pojištění i do České republiky, Povinné ručení srovnání najdete na internetu, srovnejte si cestovní pojištění elektroniky