Pojištění léčebných výloh

Porovnání cestovního pojištění by mělo nejprve vycházet z úplně základního pojistného produktu, kterým je pojištění léčebných výloh. Tento druh pojistky pokrývá možná rizika spojená s úrazem, nemocí anebo horším případem, který může také nečekaně nastat je úmrtí. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh na ošetření v případně nemoci nebo úrazu. Z pojištění se hradí náklady na ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, popřípadě i nezbytné převozy apod. Součástí bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků při okolnostech úmrtí pojištěnce. Nadstandardní úhradou může být i úhrada nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka nebo osoby blízké.

Připojištění úrazové

Porovnání cestovního pojištění by mělo také obsahovat rozšíření cestovního pojištění o úrazové připojištění. Už sám název vyjadřuje jeho obsah a zaměření pokrytí rizik. Na cestách v žádném případě nemůžeme vyloučit nečekanou možnost úrazu. Tedy toto pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění je potom vypláceno pojištěnci po návratu z cesty nebo pozůstalým osobám.

Připojištění odpovědnosti za škodu

Součástí porovnání cestovního pojištění online by mělo být také připojištění odpovědnosti za škodu. Tento pojistný produkt se vztahuje na náhradu škody, kterou pojištěnec způsobí jiné osobě v zahraničí. Zahrnuje běžné činnosti jako je sport, rekreace, ale i zábavu. Toto rozšířené cestovní pojištění pokrývá škody na zdraví a majetku. Jeho součástí může být i pokrytí nároků zdravotnických pojišťoven a pojistitelů majetku, kteří se po zaplacení plnění domáhají doplatku škody do plné výše

 cestovní pojištění i do České republiky, Povinné ručení srovnání najdete na internetu, srovnejte si cestovní pojištění elektroniky