Pojištění – pokrytí rizik

Porovnání cestovního pojištění je pro každého potencionálního pojistníka nástrojem nejen pro orientaci na pojistném trhu, ale napoví každému budoucímu klientovi, jaká rizika při cestování bude mít pokryta. Na českém pojistném trhu působí více, jak tři desítky pojišťoven, které jsou sdruženy v České asociaci pojišťoven. Vlivem jejich vzájemné konkurenci, jsou i jejich nabídky pojistných produktů v oblasti cestování různé. Cestovní pojištění se liší především svým zaměřením a pokrytím možných rizik, která mohou vyplynout při nečekaných událostech, které mohou nastat při cestování.

Oblast pojištění

Cestovní pojištění je zaměřeno především na cesty za hranice ČR. Pojištění může pokrýt nejen soukromé či pracovní cesty, ale i cestování na dovolenou individuálně nebo s cestovní kanceláří. Kromě základního pojištění zaměřeného na cestování, lze díky porovnání cestovního pojištění online získat i další připojištění a asistenční služby.

Připojištění

Při porovnávání cestovního pojištění a dalších pojistných produktů, je nutno se zaměřit na komplexnost nabízeného cestovního pojištění. Důležité přitom je, aby byla pokryta rizika, která mohou během cestování případně i během pobytu mimo domov nastat. Do komplexně pojatého pojištění by mělo patřit:

  • pojištění léčebných výloh
  • připojištění úrazové
  • připojištění zavazadel
  • připojištění odpovědnosti za škodu
  • připojištění storna
  • asistenční služby

Všechny tyto jmenované pojistné produkty jsou více či méně užitečné, neboť nikdy nevíte, co se může na cestě nebo při pobytu mimo domov přihodit. Pojištění není sice všemocné, ale díky uzavření komplexní pojišťovací smlouvy, jsou alespoň částečně pokryta možná rizika a Vy můžete v klidu prožít svou vytouženou dovolenou nebo cestovat s relativním pocitem bezpečí.

 cestovní pojištění i do České republiky, Povinné ručení srovnání najdete na internetu, srovnejte si cestovní pojištění elektroniky