Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění online je jeden ze způsobů, jak lze sjednat pojistné na cesty. V současné době je to možná nejoptimálnější způsob, neboť šetří čas potenciálním zájemcům o sjednání pojištění. Šetří čas a náklady spojené s vyřizováním. Další výhodou je, že díky Internetu si každý může provézt srovnání nabídek od jednotlivých pojišťoven. Ve specializovaných srovnávačích jsou pro tuto potřebu připraveny obvykle pojistné podmínky od desítek nejznámějších pojistných subjektů. Cestovní pojištění srovnání poskytne veškeré potřebné informace pro případné porovnání cenových relací v této pojistné oblasti. Nechybí ani vysvětlení pojmů a případný slovník. V případě, že uvedené údaje nestačí, lze využít infolinky. Cestovní pojištění uzavřené online je plnohodnotné a platí po zaplacení sjednané pojistné částky.

Cestovní pojištění online - uzavření smlouvy

Cestovní pojištění online umožňuje i uzavření smlouvy. Před vlastním uzavřením smlouvy, lze využít některých služeb, které pojišťovny obvykle nabízí zdarma pro všechny potenciální zájemce o pojištění. Akt sjednávání pojistky by se dal rozdělit do několika etap:

  • sdělení osobních údajů
  • výběr pojištění
  • kalkulace ceny
  • porovnání
  • návrh pojištění
  • pojistná smlouva
  • následný servis

Mezi první kroky patří sdělení veškerých potřebných údajů osobních a o cestě. Dále navazuje výběr druhu a rozsahu pojištění. Dle požadovaných podmínek a zadaných údajů je vykalkulována cena za pojistné. Pomocí srovnávačů lze provézt v případě zájmu i cestovní pojištění srovnání a vybrat nejoptimálnější pojistné. Naskýtá se i možnost využítí návrhu smlouvy pro kontrolu a po odsouhlasení uvedených pojistných skutečností dojde k uzavření smlouvy. Cestovní pojištění začne platit až po zaplacení sjednaného pojistného

Cestovní pojištění online - platba pojistného

Cestovní pojištění online využívá i tuto cestu pro zaplacení pojistného. Tento způsob uzavření pojištění je rychlý, ale nutno počítat s tím, že i zde je požadována určitá časová rezerva před stanoveným odjezdem, aby pojištění bylo platné.

 cestovní pojištění i do České republiky, Povinné ručení srovnání najdete na internetu, srovnejte si cestovní pojištění elektroniky